top of page

PROIECTE

geomondis

DESPRE PROIECT

DESPRE PROIECT

GeoMondis este un concurs de geografie dedicat elevilor din ciclul liceal. Acesta își propune să familiarizeze elevii cu mediul academic cu care vor lua contact ulterior. În același timp, reprezintă o competiție între liceele participante, devenind un punct de reper în ceea ce privește performanța geografică. Concursul este realizat la nivel național de către cele patru asociații studențești reprezentative ale Facultăților de Geografie din București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, în colaborare cu conducerea Facultății și a Universității. Implementarea acestuia se realizează în două faze: prima este cea regională,  împărțirea județelor realizându-se în funcție de proximitatea față de Centrul Universitar organizator.

 

Faza națională se organizează prin rotație în fiecare dintre cele patru centre universitare. Perioada de derulare a concursului nu este fixă, aceasta mulându-se după data de susținere a etapei naționale a Olimpiadei de Geografie. Tematica este asemănătoare concursului național și se realizează în concordanță cu programa școlară avizată de Ministerul Educației Naționale. Ca și suport științific se utilizează manualele alternative pentru clasele IX-XII.

Județele aferente Faculțății de Geografie, Universitatea din București sunt următoarele: Argeș, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

 

Concursul presupune formarea unei echipe alcătuite din patru elevi, câte unul pentru fiecare an de studiu. Deși proba teoretică scrisă este individuală, iar celelalte două se desfășoară în echipă, punctajul final este atribuit colectiv. Fiecare echipă trebuie însoțită obligatoriu de către un cadru didactic delegat de către Inspectoratul Județean. Acesta nu va avea drept de asistență la niciuna dintre cele trei probe.

inscrieri.png

STRUCTURA PROBELOR DE CONCURS:

1. PROBA TEORETICĂ SCRISĂ

subiectele vor fi realizate de o comisie formată din studenții Asociației și profesori delegați ai Facultății de Geografie. Structura cuprinde șapte itemi cu alegere multiplă, cinci afirmații, care pot fi adevărate sau false, doi itemi lacunari, itemi de asociere și trei exerciții de tip eseu structurat. În cadrul probei scrise se regăsește și o proba practică, ce presupune rezolvarea unei hărți mute, interpretarea unor grafice etc. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

2. PROBA ORALĂ

stimulează lucrul în echipă și capacitatea de lucru sub presiune, cuprinzând aspecte de cultură geografică generală. Echipa va primi câte o întrebare pentru fiecare an de studiu și o întrebare din categoria „Curiozități Geografice”. Răspunsul va fi dat de un reprezentant delegat de echipă, într-un timp cât mai scurt.

3. PROBA DE TEREN

evidențiază capacitatea de orientare în spațiu și puterea de observare și analiză a unor aspecte și fenomene întâlnite pe traseul stabilit de către organizatori. Fiecărei echipe îi este atribuit un supraveghetor, care va avea doar rolul de observator pe parcursul întregii probe. Traseul și durata probei vor fi stabilite de comisia care va realiza și subiectele probei teoretice scrise.

Ediții trecute:

bottom of page